365 bilder, Tema 150, I centrum (233 av 365)


Buddhafiguren är placerad nästan i centrum av fatet. I många människors tankar är nog Buddha ofta i centrum…

Annonser