365 bilder, Tema 179 Karakteristisk (270 av 365)

Karakt 9

Denna Cadillac har en design som är karakteristisk för amerikanska bilar från slutet av 50-talet och början av 60-talet.

Annonser