Tema 309, Transportsätt (17 av 365)

Kraftledningar är det transportsätt som används för att  överföra el till olika delar av landet.

Annonser